1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
josmart 23.11.2020

10 pravidel pro účinnou antivirovou ochranu

67S tím, jak jde dopředu vývoj počítačů a jejich programového vybavení přibývá i množství hrozeb. Jedním z největších nebezpečí pro uživatele jsou počítačové viry, které mohou v okamžiku zlikvidovat výsledek práce vytvořené za dlouhou dobu. I když nelze mluvit o nebezpečí přenosu tohoto druhu virové infekce na člověka, riziko infarktu, který hrozí při pohledu na dokonale prázdný disk počítače, kde ještě před chvílí byl zpracovaný důležitý projekt, je přinejmenším možné.

Samotné pořízení antivirového programu a jeho instalace na chráněný počítač však nestačí.  Může se jednat o sebelepší program a přesto se může stát, že nebude schopen počítač uchránit, pokud nebude uživatel respektovat některá základní pravidla antivirové ochrany. Příkladem zmiňovaných pravidel může být následující desatero antivirové ochrany.

1) Provádějte pravidelný update svého antivirového programu!

Sebelepší antivir se zastaralou virovou databází je k ničemu. Takřka každý den se objevují nové škodlivé kódy, ze kterých navíc mohou vznikat různé mutace. Pouze aktuální datové soubory poskytované výrobcem konkrétního antivirového programu obsahují údaje umožňující spolehlivou detekci a odstranění i nejnovějších virů. Nechece-li provádět aktualizace sami, povolte svému antiviru automatickou aktupalizaci!

2) Nikdy neotvírejte e-mailovou přílohu, kterou jste nepožadoval(a)!

Typický virus je obsažený v příloze e-mailu. Teprve kliknutím na něj jej obvykla aktivujete! Může vám pak zablokovat počítač, či způsobit škody na disku.

3) Mějte kontrolu nad svým počítačem a nad tím, kdo jej používá!

Riziko virové nákazy a ztráty dat vzrůstá úměrně s počtem lidí, kteří mají ke konkrétnímu počítači přístup. Stačí jediný nezodpovědný člověk, který přinese z domova zavirovanou flash kartu nebo otevře e-mailovou přílohu s virem, a práce všech ostatních přichází vniveč. V současné době se stává důležitým prvkem ochrany počítače jeho zabezpečení pomocí vhodného bezpečnostního programu, který zajistí přístup pouze definovaným uživatelům. Nejde pouze o zamezení virové nákazy, ale i o ochranu informací uchovaných v počítači. Je třeba si uvědomit, že informace mají také svoji cenu. S připojením počítače na Internet vyvstává potřeba chránit se i proti nežádoucím průnikům ze sítě.

4) Instalujte včas všechny „záplaty“ na používaný software!

Existují viry, které používají tzv. bezpečnostní díry v operačních systémech a aplikacích. Pokud je taková chyba v programu zjištěna, jeho výrobce zpravidla připraví tzv. záplatu (patch), kterou lze na daný program aplikovat (nainstalovat), a tím chybu odstranit. Tyto soubory jsou zpravidla k dispozici ke stažení na stránkách jednotlivých výrobců software. Je v zájmu uživatele sledovat aktuální situaci a nové záplaty co nejdříve aplikovat. Toto pravidlo platí zejména pro operační systémy.

5) Nepoužívejte cizí média !

Viry se mohou šířit nakaženou flash kartou stejně snadno jako mailem. Buďte na používání donesených médií opatrní. Je lepší investovat několik minut času a médium otestovat, než se potom několik hodin trápit nad zavirovaným počítačem.

6) Se soubory staženými z intenetu nakládejte s největší opatrností!

Soubory stažené z internetu jsou častým zdrojem nákazy. Nezáleží na tom, komu stránky patří, i na stránkách renomované firmy mohou být soubory infikované viry. Připomeňme třeba případ, kdy na stránkách světově nejznámějšího výrobce nejmenovaného operačního systému byl několik týdnů ke stažení soubor (šablona dokumentu) nakažený makrovirem. 

7) Buďte ostražití a racionální!

Bez přispění uživatele jde napadnout počítač jen velmi těžko. Vyvarujete se rizikového chování a budete prakticky v bezpečí.

8) Vytvořte si zaručeně „čisté“ bootovací médium a pečlivě ji uložte na bezpečné místo!

Může nastat případ, že na počítači, který byl napaden virem, nelze spustit operační systém. Nemusí to však nutně znamenat, že by virus data na pevném disku počítače smazal. V takovém případě je vhodné mít k dispozici předem vytvořené tzv. bootovací médium (např. CD, nebo flash disk), které současně obsahuje antivirový program. Pomocí tohoto média lze napadený počítač spustit a infikované soubory vyléčit či přinejhorším smazat.

9) Pravidelně zálohujte!

Zálohujte a vytvářejte "body obnovy" před instalací nových aplikací do počítače. Ačkoliv toto pravidlo přímo nesouvisí s antivirovou ochranou, jeho dodržování umožňuje minimalizovat případné škody způsobené agresivním virem, nespolehlivým hardwarem apod. V porovnání s cenou ztracených dat je čas strávený zálohováním zcela zanedbatelný.

10) Nepodléhejte panice!

Cílem formulování těchto pravidel není strašit uživatele počítačů. Počítačové viry jsou ve své podstatě jen obyčejné programy. Jediným rozdílem, který je činí nebezpečnými, je to, že svoji činnost provozují nezávisle na vůli uživatele. Viry jsou programovány obyčejnými lidmi a nemohou tedy mít žádné přehnané schopnosti. Mnohem větší škody zpravidla napáchá nezkušený uživatel, který se v panickém strachu snaží napadený počítač „vyléčit“.

Ze všeho nejdůležitější je nepodléhat panice a ke všem případným zásahům do infikovaného počítače přistupovat s rozvahou. Nejlepším řešením je svěřit zavirovaný počítač do rukou profesionálů nebo se s nimi alespoň poradit. Základem všeho však bylo, je a bude instalace kvalitního antivirového řešení, jeho správné nastavení a dodržování základních pravidel antivirové ochrany.


 

počet zobrazení: 79 poslední aktualizace: josmart, 23.11.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.