1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
04.09.2023

E-learning 1. LF UK

Vážení učitelé, vážení studenti,
vítejte na stránkách podpory e-learningu 1. LF UK. Fakulta provozuje dva hlavní systémy pro podporu distanční výuky MS Teams a LMS Moodle. Primárním prostředím a komunikačním nástrojem pro distanční výuku jsou MS Teams. Pro organizaci výuky a tvorbu kurzů slouží LMS Moodle, který má nově lokální instalaci a podporu. Návody k nim i dalším nástrojům najdete na tomto webu. Pro případné dotazy k distanční výuce můžete využít adresu e-learning@lf1.cuni.cz. Věříme, že nabídkou těchto nástrojů pro komunikaci a organizaci výuky vyjdeme vstříc co největšímu počtu našich studentů a učitelů.

Doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA, proděkanka pro studium


21

Kde: https://login.microsoftonline.com     19
Autentizace: CAS UK
K čemu: On-line výuka a živá komunikace učitelů se studenty včetně videokonferencí.  
Podpora: zuzana.dzupinkova@lf1.cuni.cz a teams-podpora@lf1.cuni.cz 
Návody: https://www.wikiskripta.eu/w/Fórum:Microsoft_Teams

20

Instance Moodle pro 1. LF s lokální podporou uživatelů  18
Kde:
https://moodle.lf1.cuni.cz 
Autentizace: CAS UK 
K čemu: Distanční výuka a tvorba kurzů. Umožňuje připravit učivo, sledovat aktivitu studentů, testovat, zadávat a vybírat samostatné práce. Pro založení kurzu kontaktujte podporu. 
Podpora:jitka.feberova@lf1.cuni.cz  
Návody:  https://www.wikiskripta.eu/w/Fórum:Moodle